Inschrijven kan t/m 5 januari
15 daagse Rondreis Scandinavië van 28-9 t/m 12-10 2023
Inschrijvingstermijn gesloten
Bloemschikken voor de kerst
Inschrijvingstermijn gesloten

Kerstmarkt Nancy & Metz

3 daagse reis Vertrek op 9 of 16 december
Inschrijvingstermijn gesloten
Kerstkienen op 13 of 14 december
Inschrijvingstermijn gesloten
Workshop
Tapas plank
schilderen
Inschrijvingstermijn gesloten
11 februari 2023 in Brussel
Inschrijvingstermijn is gesloten
Carnavalsreis 2023 Sevilla Spanje
van 17 t/m 21 februari
Inschrijvingstermijn gesloten
Op zondag 8 januari 2023
Inschrijvingstermijn gesloten
Workshop bakken
 
previous arrow
next arrow

In 1947 beschikte het toenmalige ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Sittard reeds over een personeelsvereniging. De vereniging telde slechts 30 lekenverpleegkundigen. Nu, bijna 73 jaar later, is deze uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ca 4.500 leden die werkzaam zijn of waren bij Zuyderland medisch en zorgconcern maar ook diverse zorgcentra en thuiszorg deel van uitmaken.

Als men destijds iemand een attentie wilde bewijzen dan ging men langs de afdelingen om persoonlijk bij de medewerkers 0.25ct te innen. Nu bedraagt het lidmaatschap € 1.75 dat maandelijks van het salaris wordt afgeschreven.
Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van een personeelsvereniging voor alléén verpleegkundigen tot een algemene personeelsvereniging.

In 1957 waren er al zoveel verpleegkundigen in dienst, dat er werd
besloten om een bestuur voor de personeelsvereniging voor alleen verpleegkundigen te benoemen. Dit bestuur bestond uit een afgevaardigde van elke groep lekenverpleegkundigen. De vergaderingen werden ook bijgewoond door wijlen Zr. N. Vrancken, hoofd opleidingen en tevens gastvrouw voor de leerling-verpleegkundigen in huize Homery. Zij trad tevens op als verbindingsschakel tussen deze vereniging en de leiding van het ziekenhuis en viceversa.

Ontstaan van een algemene personeelsvereniging

Begin 1966 ontstonden er plannen om in het ziekenhuis te komen tot een algemene personeelsvereniging waarin niet alleen de secties voor verplegend personeel, maar ook een sectie voor huishoudelijk personeel, een sectie voor technisch personeel, een sectie voor administratief personeel, paramedisch en overig personeel zitting in namen.

De toenmalige directie van ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid was zich er van bewust dat deze personeelsvereniging veel kon betekenen voor het personeel en dat deze vereniging goede interne verhoudingen kon bevorderen. Zij bracht dit tot uitdrukking door het verlenen van subsidie voor bepaalde activiteiten.

Jaarlijks ontspanningsavond

In april 1966 had het bestuur van de personeelsvereniging en ziekenhuisdirectie besloten om voortaan jaarlijks het voltallige personeel evenals hun echtgenoten of verloofden een ontspanningsavond aan te bieden. Omdat het niet mogelijk was het gehele personeel op een avond vrij te geven werd deze ontspanningsavond verdeeld over twee avonden.

Op vrijdag 31 maart 1967 vond een bijeenkomst plaats van een aantal personeelsleden uit verschillende sectoren van het toenmalige ziekenhuis waarbij het belangrijkste punt van bespreking was, de vraag of het mogelijk en wenselijk zou zijn om te komen tot een Algemene Personeelsvereniging.

Voorafgaande aan deze bespreking spraken Overste Mère Vicaire en Overste Ma Mère hun dank uit voor het vele werk dat de bestuursleden hadden verricht en schonken uit naam van de zusters van De Goddelijke Voorzienigheid een bedrag van 2000 gulden om te komen tot oprichting van een Algemene Personeelsvereniging. Dit was de eerste aanzet.

De oprichting

Op 17 mei 1967 was het zover, de oprichting van de Algemene Personeelsvereniging was een feit. Na de bestuursverkiezing hadden de volgende personen zitting in het dagelijkse bestuur: de heer Helmoeth Malecki (voorzitter), de heer Piet Willems (vice voorzitter), zuster Veronique (secretaresse en lid congregatie De Goddelijke Voorzienigheid) en mevrouw Fien Ritzen, penningmeester.

Daarna is het snel gegaan met de ontwikkelingen zowel bij de Personeelsvereniging alsook bij de ontwikkeling en uitbreiding van het ziekenhuis.

Gestage groei

Op de bestaande ziekenhuislocatie werd veel bijgebouwd en vonden bouwtechnische veranderingen plaats. Hierdoor nam uiteraard ook het aantal personeelsleden toe en groeide het aantal leden van de Personeelsvereniging naar ca 1.700 in 1998 mede tengevolge van de samenwerking met de Sittardse verpleeghuizen Invia en St. Agnetenberg en later met het Barbaraziekenhuis in Geleen en de daarbij behorende verpleeghuizen St. Jansgeleen en St. Odilia. De naam van beide ziekenhuizen werd Maaslandziekenhuis, en onder gebracht in de Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, in 1999 werd de naam van de koepelorganisatie veranderd in Orbis medisch en zorgconcern.

In 2000 traden de verzorgingshuizen De Baenje, De Kollenberg, St. Maarten, Vastrada en De Egthe toe tot Orbis medisch en zorgconcern. Het aantal leden nam toe tot 2.700 en dit groeide door tot ongeveer 3.000 leden in 2005.
Vanaf 1 januari 2006 maakt Thuiszorg Westelijke Mijnstreek deel uit van Orbis medisch en zorgconcern dat zorgde voor een toename van het ledental tot ongeveer 4000. Het Prins Claus Centrum is vanaf 1 januari 2007 toe getreden en op 1 februari 2008 maakt ook Arista Cura deel uit van onze vereninging.

Nog steeds in ontwikkeling

Zuyderland Medisch en Zorgconcern blijft voordurend in ontwikkeling.

Zo groeide een kleine personeelsvereniging voor alleen verpleegkundigen uit tot een bloeiende vereniging die tal van gezellige en interessante activiteiten voor haar leden organiseert.

Dit artikel is tot stand gekomen door speurwerk in het archief van een aantal (oud) bestuursleden. Met dank aan de heren Malecki, Jacobs en Verhaegh.

Hen Stijnen,
voorzitter Algemene Personeelsvereniging,
Zuyderland Medisch en Zorgconcern.